जरा हटके

कोणत्या वयात किती आणि कशी सेक्सची गरज असते स्त्रियांना.?

स्त्रियांच्या तुलनेपेक्षा लहान मुलींची का मविषयक संकल्पना अनभिज्ञ स्वरुपाची असते, त्यामुळे लहान मुलात आढळणारा लिं -ग ता-ठरता दिसून येते तसा हा प्रकार मुलींमध्ये आढळत नाही. मुली वयात येतांना त्यांची का-मविषयाची उत्सुकता वाढते. म्हणजेच ‘ते’ म्हणजे काय असते? हे प्रश्नचिन्ह नेहमीच त्यांच्या मनामध्ये उपस्थित होते.

इतकेच त्यांना जाणून घ्यायचे असते. त्याचा अनुभव मात्र नकोसा असतो कारण त्यांना लैं -गि-क स-मा-ग-माऐवजी भावनिक एकरूपता अधिक महत्वाची वाटते आणि त्याचबरोबर या वयात का -मो-द्दीपनाची क्षमता आलेली नसते. त्यामुळे का-मतृप्ती हा प्रकार सहसा आढळत नाही.

आणि तरुण पुरुषाप्रमाणे तरुण स्त्री दृ-’स्तमैथून करून का-मतृ-प्ती अनुभवून घेतांना फारच क्वचितवेळा आढळते. त्यामुळे पुरुष या वयात जसा अनेक स्त्रियांवर प्रेम करू शकतो, तसे तरुण स्त्री फक्त एकाच तरुणावर प्रेम करतांना दिसते आणि तरुण स्त्रीची पहिली रात्र बहुधा निराशाजनकच ठरते.

कारण तत्पूर्वी तिला का-मतृ-प्ती हा प्रकार अनुभवास आलेला नसतो. तिची ओढ का -मक्री-डा, स्त -ना-ग्रां-चे उ-द्दीपन अशातच असते आणि म्हणूनच त्यातच तिला का -म-सुख अधिक लाभते. वयाच्या वीस वर्षांनंतरही स्त्रीला सं -भो-गात रस वाटत नसतोच. प्र ण य-क्रीडा, सं -भोगपूर्व क्रीडा तिला अधिक भावतात. पुरुषाच्या मर्जीसाठी ती सं-भो ग करते.

या वयात पुरुष सं -भो-गक्रिया उरकून झोपी जातो आणि स्त्री मात्र अध्यतिच राहते, परंतु असे स्पष्ट सांगण्यास स्त्री कचरते किंवा तिला का-म-तृ-प्ती तितकीशी महत्वाची वाटत नसते. केवळ पुरुषाला वे म्हणून ती सं -भो-गात सहभागी होते. परंतु तिशीतली स्त्री मात्र का-म-तृप्ती अनुभवण्यास कमालीची उत्सुक असल्याचे आढळते.

अशावेळी तिची योग्य प्रकारे का-मतृ-प्ती झाली नाही तर कलह उदभवू शकतो किंवा अतृप्त स्त्रीची म-नोका-यिक लक्षणे दिसू लागतात. याच वयात स्त्री बंडखोरी करून पर पुरुषाकडे आ’कर्षित होऊन त्याच्याकडून का-मतृ-प्ती मिळवू पाहते. सं -भो-गक्री-डेत तिला अधिक रस निर्माण होतो. म्हणून स्त्रीची तिशी तिच्या का-मजी-वनात महत्वाची ठरते.

या वयात ती जोडीदाराकडून का-मतृ-प्त होत असेल तर तिचे पुरुषाशी असणारे नाते अधिक घट्ट होण्यास मदत मिळते. आणि चाळीशीमध्ये स्त्रीच्या र-जोनि-वृत्तीला सुरुवात झालेली असते. मा -सिक पा -ळी थांबली की स्त्रीला सं -भोगात अजिबात स्वारस्य राहत नाही हा मोठा गैरसमज -पुरुषांत पसरलेला आढळतो.

यावेळीही स्त्रीला योग्यप्रकारे उत्तेजित केले तर तिला सं -भो-ग निश्चितच हवासा वाटू लागतो. एक बदल मात्र होतो की स्त्रीच्या यो -नीत का -मसलील तयार होण्याचे प्रमाण काही अंशी कमी झाल्याने सं -भो गासाठी पुरुषाने वं-गणयुक्त जेली वापरणे क्र-मप्रा-प्त ठरते.

पन्नाशीतील स्त्री सं -भो-ग टाळू पाहते, कारण यो नि-भगोष्ठ लवचिक राहिलेले नसतात, का-म सलीलसुद्धा पुरेसे तयार होत नसते. परिणामी सं -भो-ग दुःसह ठरतो. शिवाय या वयात मुलेही मोठी झाल्याने त्यांचे करियर इत्यादी वि-वंचना स्त्रीला सतावत असतात. त्यामुळेही स्त्री सं -भो-गाला नकार देते.

साठीतील स्त्री सं भो-गापेक्षा पुरुषाच्या सहवासात अधिक आनंद घेऊ पाहते. तसे पाहिले तर योग्य प्रकाराने उ त्तेजित केल्यास आणि प्रत्यक्ष सं भो गावेळी वंगणयुक्त जे लीचा वापर केल्यास स्त्रीला का’ मतृप्तीचा अनुभव घेता येतो आणि साठीनंतर स्त्रीने पुरुषासोबत नि’जू नये असा अलि खित नियम असल्याने स्त्रीकडून सं भो ग व र्ज्य मानला जातो, पण तरीही इच्छा निर्माण झाल्यास ती या वयात देखील सं भो गाचा आनंद घेऊ शकते मात्र तो मर्यादित स्वरुपाचा राहतो हे नक्की.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. , जर तुम्हाला ही माहिती मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पेजशी कनेक्टेड रहा, धन्यवाद

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button