जरा हटके

महिलांच्या या गुणांपुढे झुकतो प्रत्येक पुरुष… जाणून घ्या कोणते आहेत ते गुण…

मित्रानो माणूस कितीही मोठा होऊनदे किंवा ताकतवर होऊंदे महिलांच्या या गुनां समोर त्याला झुकावेच लागते, तर मित्रानो आचार्य चाणक्य हे महान विद्वान, अ’र्थ तज्ञ, मु’त्स द्दी म्हणून ओळखले जातात.

आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या धोरणात जीवनातील व्या’व हारिक पै’लूं बद्दल अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यामुळे मित्रानो आचार्य चाणक्य नी’ती मध्ये स्त्रि’या आणि पु’रु षांचे चा’रित्र्य, गुण आणि अ’व गुण या ब’द्दलही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. एक स्त्री तिच्या आयुष्यात एकाच वेळी अनेक भूमिका बजावते.

खुद्द आचार्य चाणक्यांनी आपल्या धोरणात स्त्रि’यां च्या गुणांची प्र’शंसा केली आहे. चा’ण क्याच्या मते स्त्रि’यां मध्ये असे काही गुण असतात, ज्यांच्यासमोर पु’रुषां नाही झु’कायचे नसते. त्यांच्याबद्दल जाणून घ्या.

धैर्य आणि हिम्मत : मित्रानो पुरुषां समोर महिलांची प्रतिमा कम कुवत व्यक्तीची असली तरीही, चाणक्य नी ती नुसार, वास्त विकता यापेक्षा वेगळी आहे. आचार्य चाणक्य म्हणतात की स्त्रिया धै र्य आणि हिम्मतीच्या बाबतीत पुरु’षां पेक्षा खूप पुढे आहेत. महिला प्रत्येक आ’व्हा नाला धै’र्याने सामोरे जातात.

समजून घेणे समजदारी : स्त्रिया पुरुषां’पेक्षा हुशार असतात. ते प्रत्येक मुद्द्यावर बारकाईने विचार करून नि’र्णय घेतात. तर पु’रुष रागा च्या भरात अनेकवेळा चु’कीचे निर्णय घेतात आणि त्यांचे मोठे नुकसान होते. तर महिला या बा बतीत संयमाने आणि हुशारीने काम करतात. कालांतराने, हे गुण अधि’क मजबूत होतात.

भावनिकता आणि करुणा : भावनिकता आणि करुणेच्या बाबतीत स्त्रिया पुरुषां पे क्षा खूप पुढे आहेत. त्यांना म’मता आहे. मात्र याला महिलांची दुर्ब लता मानता कामा नये.

भूक : आचार्य चाणक्य म्हणतात की पुरु’षां पेक्षा स्त्रि’यांना जास्त भूक लागते. त्या’मागचे कारण म्हणजे त्यांची शारीरिक रचना. त्याच वेळी, त्यांना भर पूर पो षण आव श्यक आहे, म्हणून महिलांनी नेहमी पुरेसे आणि पौ’ष्टिक अन्न खावे.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. , जर तुम्हाला ही माहिती मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पेजशी कनेक्टेड रहा, धन्यवाद

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button