जरा हटके

प्रत्येक स्त्रीला अशा प्रकारे सं’भोग करण्याची इच्छा असते, ती फक्त त्या गोष्टीचा विचार करूनच अधिक उत्ते’जित होते आणि करते असे…

स्त्रिया अं’थरु’णावर लाजाळू असतील, पण लैं’गि’क फॅ’न्टसी मध्ये त्या पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत. महिलांच्या अनेक लैं’गि’क फॅ’न्टसी खूप विचित्र असतात. तुमच्या या लैं’गि’क कल्पनांचा विचार केल्याने ते उत्ते’जित होतात. ही स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी महिलाही प्रयत्न करतात. ज्याप्रमाणे शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करणे हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भा’ग आहे,

त्याचप्रमाणे लैं’गि’क कल्पना आणि इ’च्छा देखील लोकांच्या विचारांचा एक महत्त्वाचा भा’ग आहेत. ते या शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करण्याचा पुरेपूर आनंद घेण्याचाही प्रयत्न करतात. असे असूनही, बहुतेक स्त्रिया अजूनही अं’थ’रुणावर लाजाळू आहेत. पण त्यांची लैं’गि’क कल्पना जाणून तुम्हाला आ’श्चर्य वाटेल, ज्याचे ते स्वप्न पाहतात.

महिलांना नेहमीच्या पद्धतीने शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करण्याचा कंटाळा येतो. त्यांच्याकडे सर्व प्रकारच्या विचित्र आणि से’क्सी कल्पना असतात, ज्या त्यांना वेळोवेळी पूर्ण करायच्या आहेत. आम्ही येथे महिलांच्या अशाच काही लैं’गि’क कल्पनांबद्दल सांगत आहोत, ज्याची त्या कल्पना करतात. त्यांच्या जो’डीदा’राला दुसऱ्या सोबत शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करताना पाहणे-

अनेक स्त्रियांची अशी कल्पना असते की, त्या आपल्या जो’डीदाराला दुसऱ्या स्त्रीसोबत सं’बंध प्रस्था’पित करताना बघत आहेत. स्त्रियांचा असा विश्वास आहे की हे खूप का’मुक आणि वेगळ्या प्रकारचे लैं’गि’क उत्ते’जना आहे. आपल्या जो’डीदाराला शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करताना पाहून अनेक महिलांना त्यात सहभा’गी व्हायचे असते.

निषिद्ध ठिकाणी शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करणे – अनेक स्त्रिया अशा ठिकाणी शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करण्याचे स्वप्न पाहतात जिथे असे करणे कठीण असते. अशा ठिकाणी शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करताना पकडले जाण्याचा थरार त्यांच्या ए’ड्रेनाला’ईनलाच वाढवतो.यासाठी लाय’ब्र’री, सार्व’जनिक स्व’च्छतागृहे अशा ठिकाणी महिला निश्चितच शारी’रिक सं’बंध ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्याला अशा गुप’चूप पद्धतीने शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करायला आवडते.

थ्री’सम असणे – यांच्या लैं’गि’क कल्पनेत थ्री’समचाही समावेश आहे. ही एक कल्पनारम्य गोष्ट आहे की लोक सहसा प्रतिकार करू शकत नाहीत. काही स्त्रिया त्यांच्या जो’डी’दारासह आणि दुसर्‍या व्यक्तीसह थ्री’समची इ’च्छा करतात. एकाच वेळी दोन व्यक्तींसोबत शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करण्याचा विचारही महिलांना उत्ते’जित करतो.

भूमिका बजावणारी कल्पनारम्य असणे – महिलांना भूमिका निभावणे आवडते. या फँट’सीचा विचार करूनच ती रो’मांचित होते. बहुतेक महिलांना त्यांच्या जो’डीदारावर भूमिका बजावताना व’र्चस्व गाजवायचे असते. असे केल्याने, कोणत्याही कंटा’ळवाणा शारी’रिक सं’बंध रूटीनला खूप रो’मांचक बनवते.

ऑफिस सं’भोग करणे – ऑफिसमध्ये शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करण्याची फॅ’न्ट’सीही अनेक महिलांसाठी खास असते. ज्या महिला ऑफिस मध्ये रोमा’न्सची स्वप्ने पाहतात, त्यांना हे सर्व ऑफिसच्या टेबलावर करायचे असते. त्यांच्यासाठी ऑ’फिसमध्ये गुपचूप शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करणे खूप मजेदार आणि रोमा’न्सने भरलेले असू शकते.

स्वतःच्या प्रकारे – काही महिलांना त्यांच्या जोडी’दाराने नियंत्रणात राहून त्यांच्या मा’र्गद’र्शनाखाली शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करावा असे वाटते. विशेषतः जेव्हा ते सार्वजनिक ठिकाणी असतात. काही महिलांसाठी हे खूपच से’क्सी आहे, कारण अशा ठिकाणी महिलांना त्यांची फँ’टसी पूर्ण करण्यासाठी शांतपणे शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित करायला आवडते.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. , जर तुम्हाला ही माहिती मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पेजशी कनेक्टेड रहा, धन्यवाद

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button