जरा हटके

प्रत्येक वेळी आम्हाला लैं-गीक असमाधान मिळत होत..सगळे प्रयत्न करून देखील रोज रात्री तेच घडत होतं..वि’वाहित जोडप्यांनी एकदा पहाच..

नमस्कार मित्रांनो, ही एक गोष्ट तुम्ही खूप वेळा अनुभवली असेलच की, प्रचंड भूक लागलेली असताना, जसे साधे जेवण सुद्धा म्हणजे वरण भात, तूपभात असले तरी, ते खूप आवडीने खाल्ले जाते. पण यासोबत जर पापड, आंबट-गोड लोणचे, भाजी, कोशिंबीर यांच्यासोबत खाल्ल्यास जेवणाची चव आणखी वाढते. काही वेळा त्यात काहीतरी गोड असले, तर हे सर्व खाल्ल्यानंतर एक प्रकारचं समाधान मिळतं.

तर असंच काही आहे काम’जी’वनातील समाधान. अन्न म्हणजे भूक आहे, तहान, झोप हा सिद्धांत आहे, झोप हा एका व्यक्तीने तयार केलेला सिद्धांत आहे, पण सामान्य माणूस अनेकदा असं’तुष्ट असेल तर? म्हणजेच त्याला लैं-गीक असमाधान वाटत असेल तर, अशा प्रकारचा असमाधान तुमचे आनंदी जी’वन बिघडवतो. होय, याचा आपल्या आनंदी जी’वनावर नक्कीच परिणाम होतो.

लैं-गिक सुख आणि समाधान न मिळण्याची अनेक कारणे आहेत. जसे की जोडीदाराला आवड नसणे, अनि’च्छा, शा-रीरिक कमतरता, एकत्र कुटुंब त्यामुळे जागेची कमी, लहान मुले, नोकरी/व्यवसायामुळे एकमेकांपासून लांब राहावे लागणे इ. अशा अनेक कारणांमुळे अनेकदा लैं-गिक गोष्टींवर बंध’ने येतात. कधीकधी जोडीदार उघडपणे बोलत नसेल, किंवा दोघांमध्ये वारंवार वा’द, भां’डणे होत असतील,

किंवा प्रयत्न करूनही दोघांमध्ये पुरेशी जवळीक होत नसेल, प्रत्येक वेळी मीच का पुढाकार का घ्यायचा? अशा मनोवृत्तीमुळे असंतोषही वाढू शकतो. केवळ जोडीदाराच्या इच्छेसाठी, भलेही तुमची इच्छा नसेल, तरीही असे केले, तर तुमचे सुखी जी’वन नष्ट होते. यातून मिळणारा आनंद बाजूला राहतो आणि चिडचिड वाढते. एखाद्याच्या इच्छेविरुद्ध या गोष्टी केल्याने,

मा’नसिक नाराजीही जोडीदाराला असं’तुष्ट करतात. आनंद, सुख देणारा त्रि’सिक भाव जोडीदाराला मागे खेचतो, त्यामुळे सुख, आनंद मिळण्यापेक्षा दुःखच जास्त होतात. आणि यामुळे वा’द वाढण्याची शक्यता देखील असते. लैं-गिक सुख म्हणजे एकाने दुसऱ्याला दिलेले भावनिक, शा-रीरिक समाधान असते. ही एक सुंदर भावना, अनुभूती असते.

दोघांकडून समान आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्यास, दोघेही अधिक उ-त्ते’जित होतात. हे हा’र्मोन्स योग्य प्रमाणात सोडले जातात. आणि मनावरील ता’ण कमी होऊन मन शांत होते. हे मान’सिक, शा’रीरिक आणि भावनिक जवळीक वाढवते. त्यातून अधिक ऊर्जा निर्माण होते. नेहमीच्या दिनचर्यातुन, कामाचा ता’ण विसरण्यासाठी लैं-गिक समाधान खूप महत्त्वाचे ठरते.

नेहमीच त’णाव सहज लक्षात देखील येत नाही. सर्व चिं’ता, त्रा’स आणि त’णाव विसरले जातात आणि लैं-गिक जवळीक आणि सकारात्मक विचार मनात येतात. लैं-गिक सुख आनंदाच्या,सुखाच्या परमो’च्च बिंदूवर पोचवत असते. असा आनंद, सुख न मिळाल्यास, तुमचे आ’युष्य दुःख येतात. कारण ते नकारात्मक प्रभाव वाढवते. एकमेकांच्यामध्ये काही क’मतरता आहे, उणीवा आहेत हेच भाव वाढीस लागतात.

त्यामुळे पुढील प्रतिक्रिया त्याच पद्धतीने दिल्या आहेत. कधीकधी जोडीदाराच्या आवडी-निवडीकडे लक्ष दिले जात नाही. पुरेसा वेळ दिला जात नाही. श’रीराची रचना काय आहे? गरज काय आहे? याचा विचार देखील केला जात नाही. त्यामुळे नि’राशेला सामोरे जावे लागते. यामुळे नि’राशा आणि एकाकीपणा येतो. यामुळे कधी कधी व्य’सन देखील वाढते.

तर अनेकजण हे समाधान बाहेर शोधण्याचा प्रयत्न केले जातात. त्यातून नवरा-बायको, कुटुंब, स’माज यांच्यात होणारी कुजबूज ऐकावी लागते. त्यातून वाढ वाढतात.. आणि मा’नसिक त्रा’स सहन होत नाही. यातून कोणालाच आनंद मिळत नाही. या सर्व सम’स्यांवर उपाय आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आधी मोकळे राहा, एकमेकांशी मोकळेपणाने बोला.

गरज पडल्यास वै’द्यकीय सल्ला घ्या. तज्ञांशी बोला. आ’युष्य खूप सुंदर आहे. एकत्र जी’वन अनुभवा. शक्य तितक्या गोष्टी एकमेकांशी शे’अर करा. बाहेर जा, प्रवास करा, छंद जोपा. एकमेकांना समजून घेणे. एकमेकांची काळजी घ्या आणि एकमेकांना आधार द्या. तुमच्या दोघांना आवडणाऱ्या गोष्टी शोधण्याचा प्रयत्न करा. एकमेकांना विश्वास द्या की, तुमचे जी’वन आनंदी करण्यासाठी दोघेजण एकमेकांना नेहमीच तयार राहा.

तरच तुम्ही तुमचे जी’वन आनंदी करण्याचे मार्ग शोधू शकाल. आणि हा एका जोडप्याचा एक अतिशय महत्त्वाचा संदेश आहे, ज्यांनी त्यांच्या आ’युष्यात आलेल्या सर्व अडचणी मांडल्या आहेत, त्यामुळे वारंवार येणारं लैं-गि क असमाधान आनंदी जी वन पोखरून टाकते ते अजून जास्त पोखरून टाकू नका. तर ते पोखरू नये याकरिता आनंदाची, सुखाची भर टाका. एकमेक साथ आहोत कायम हा विश्वास द्या. भरभरून जगा. तृप्तता मिळवा.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. , जर तुम्हाला ही माहिती मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पेजशी कनेक्टेड रहा, धन्यवाद

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button