जरा हटके

शारी रिक संबं धांच्या वेळी तुमच्या पुरुष जो डीदाराची अशी स्तुती करा, लैं गि क आयुष्याला चालना मिळेल…!

शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करताना प्रत्येक पुरुषाला त्याची प्रशंसा ऐकायला आवडते. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि त्यांना आनंद होतो. यासह, ते आणखी चांगल्या पद्धतीने शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्याचा प्रयत्न करतात. स्तुतीचे काही शब्द तुमचे लैं गि क जीवन वाढवू शकतात.

तुम्हालाही तुमच्या जोडी दाराचे कौ तुक करायचे असेल तर तुमच्यासाठी काही टिप्स आणि माहिती आहेत. शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करताना जेव्हा महिला पा र्टनर तिच्या पा र्टनरच्या म र्दा नी पणाची आणि

शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी च्या कौ शल्याची प्र शंसा करते तेव्हा पुरुषांना ते खूप आवडते. यामुळे पुरुषांच्या चेहऱ्यावर झटपट चमक येते आणि ते अभिमानाने भरून येतात. कोणतेही नाते घट्ट करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा भा ग आहे.

प्रशंसा पुरुषांमध्ये आत्मविश्वास वाढवू शकते आणि त्यांना आनंदी वाटू शकते. जर तुम्हालाही शारी रिक सं बंध प्रस्थापित करण्या दरम्यान तुमच्या पा र्टन रच्या कौशल्याची प्रशंसा करायची असेल तर आम्ही येथे काही गोष्टी सांगत आहोत ज्या तुम्ही तुमच्या पुरुष पा र्ट नरला सांगू शकता.

‘तू खूप हॉट आहेस’ हे एक साधे पण श क्ति शाली वाक्य आहे. आपल्या जोडी दाराला ती हॉट असल्याचे सांगणे तिला नक्कीच अधिक से’क्सी, आत्मविश्वास आणि देखणा वाटू शकते. या छोट्याशा संवे दना मुळे त्याचा आ त्मविश्वास तसेच आ त्मचिं तन वाढेल. यासह, तो तुमच्याशी अधिक चांगल्या पद्धतीने लैं गि क सं बंध नि र्माण करण्याचा प्रयत्न करेल.

‘तुमच्याकडे अप्र तिम तग ध रण्याची क्षमता आहे’ – तुमच्या पा र्ट नरला सांगा की त्याचा लैं गि क संबं धांचा स्टॅ मिना अप्र तिम आहे. यामुळे तुमचा पा र्ट नर अधिक रो मँ टिक होईल आणि तो शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी आणखी चांगली काम गिरी करण्याचा प्रयत्न करेल आणि तुम्हाला खूश करण्यासाठी आपली सर्व शक्ती लावेल. याच्या मदतीने तुम्ही अधिक आनंद घेऊ शकाल.

‘मला तुझे चुं बन घेणे आवडते’ – चुं बन खूप जि व्हाळ्या चा आणि वै यक्ति क आहे. पण तुम्ही तुमच्या पा र्टन रला सांगून जिंकू शकता की तुम्हाला त्यांचे चुं बन आवडते. हा शब्द तुमच्या पा र्ट नर मधील लैं गि क भावना आणखी वाढवू शकतो. जोडी दारा कडून आणखी चांगल्या प्रतिसादासाठी, तुम्ही हे देखील सांगू शकता की तुम्हाला त्यांचे ओ ठ चावणे किंवा रो मां चित करणे आवडते.

‘तुम्ही ते करण्यात खूप चांगले आहात…’ – जर तुमचा पा र्ट नर शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्या दरम्यान कोणत्याही भा गात चांगला असेल तर तुम्ही हे उघडपणे सांगू शकता. मग ते ओ रल शारी रिक सं बंध असो किंवा डॉ गी पो झिश न मध्ये शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करणे असो. तुमच्याकडून असा सल्ला ऐकून तुमचा पा र्ट नर त्या स्थितीत आणखी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच, अशी प्र शंसा ऐकून तो तुमच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करेल.

‘तु सर्वोत्तम आहेस’ – मेल पा र्टन रला सांगणे की तो जे करतो त्यात तो सर्वो त्कृष्ट आहे. हे त्याच्यासाठी द्रुत मूड बू स्टर असू शकते. प्रत्येकाला हा शब्द आवडतो, कदाचित तुमचा पा र्ट नरही तुमची प्रशंसा करू लागला असेल. शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करणे चांगले असणे प्रत्येकाला आवडते. विशेषतः पुरुषांना शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करताना चांगले राहणे आवडते.

‘तुम्ही म ला थ कवले’ – जेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडी दारा सोबत शारी रिक सं बंध प्रस्था पित केल्यानंतर पूर्णपणे बेदम दिसाल, तेव्हा तुमच्या पा र्टनरने तुम्हाला थकवले आहे हे पाहून स्वतःचा अभिमान वाटेल. तुम्ही तुमच्या जोडी दाराला हे सांगू शकता की तुम्ही मला पूर्णपणे थकवले आहे तुमचा थकवा हे लक्षण असेल की शारी रिक सं बंध हे खूप जंगली आणि वेडा आहे. तसेच, आपण त्या शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यात पूर्णपणे समा धानी होता. हे पाहून तुमच्या जोडी दाराला आणखी आनंद होईल.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. , जर तुम्हाला ही माहिती मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पेजशी कनेक्टेड रहा, धन्यवाद

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button