जरा हटके

स्त्रीला अशा पुरुषा सोबत लैं गिक सं बंध ठेवायला आवडत असते… तुम्ही तर नाही ना यामधे…?

महिलांना समजून घेणं हे खूप अवघड काम आहे, असा अनेकांचा समज आहे. जग भरातील सर्व पुरुषांना या सम स्येचा सामना करावा लागतो. कोणत्याही नात्यात, पुरुष महिला जोडी दाराला खूश करण्यासाठी अनेक गोष्टी करतात, तरीही ते त्यांना प्रभावित करू श कत नाहीत. त्यामुळेच असे घडते.

कारण महिलांच्या मनात काय चालले आहे हे पुरुषांना कळत नाही. पुरुषांपेक्षा स्त्रिया अधिक रह स्यमय असतात. महिलांना वाटते की त्यांनी आपल्या भा वना कोणाला सांगू नयेत आणि समोरच्या व्यक्तीने काहीही न बोलता त्या समजून घ्याव्यात. अशा परिस्थितीत, आज आम्ही तुम्हाला अशी काही रह स्ये सांगणार आहोत जे प्रत्येक पुरुषासाठी जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे.

चला तर मग जाणून घेऊया या गुपितांबद्दल –महिलांना पुरुष कसे असलेले आवडतात हा प्रश्न प्रत्येक पुरुषाच्या मनात घोळत असतो. नुकत्याच झालेल्या एका सं शोधनात असे आढळून आले आहे की, महिलांना स्वत:हून मोठे पुरुष आवडतात. अनेकदा अशा गोष्टी घडत राहतात की महिलांना पुरुष नेमके कसे असलेले आवडतात, चर्चेचा हा विषय पुरुष विभागात अधिक आहे.

त्याच बरोबर नाते संबं धाच्या क्षेत्रात रस असणारेही याबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. या विषयावर अनेक सं शो धने समोर आली आहेत. हा प्रश्न तुमच्याही मनात घोळत असेल, तर तुम्हाला यावरचे उत्तर नक्कीच आ श्चर्य चकित करू शकते. कारण तुमचा स्त्रियां बद्दलचा विचार चु कीचा असू शकतो असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. महिलांना पुरुष कसे आवडतात ते आता आम्ही तुम्हाला सांगतो.

एका मानववंशशा स्त्रज्ञ यांनी याबद्दल अधिक सविस्तर सांगितले आहे आणि त्यांनी त्यांच्या संशो ध नाच्या आधारे असे म्हटले आहे की, स्त्रिया अभिव्यक्तीच्या जो रावर ना त्यात पुढे जातात. महिलांना अशा पुरुषांपासून दूर राहायचे आहे जे त्यांच्यावर दबाव आणतात आणि जबर द स्ती करतात, असेही त्या म्हणाल्या.

याचा सरळ अर्थ असा आहे की स्त्रियांना असे पुरुष आवडतात जे त्यांना समजून घेतात आणि त्यांचे म्हणणे गां भी र्याने ऐकतात आणि त्यांच्याकडे दुर्ल क्ष करत नाहीत. प्रत्येक विषयावर त्यांचे मत जे पुरुष घेतात ते त्यांना जास्त आकर्षित करतात. एक काळ असा होता जेव्हा स्त्रियांना चांगले कपडे घातलेले पुरुष आवडत असत.

महिलांना पुरुषांची कार, त्यांची जीवनशैली आणि पैसा आवडत होता. पण आज तसे नाही, स्त्रिया आता पूर्वीपेक्षा जास्त हुशार आणि शिक्षित झाल्या आहेत. महिला त्यांच्या पायावर उभ्या राहिल्या आहेत. संशो धनात असे समोर आले आहे की, माणूस जरी सायकलवरून चालला तरी चालेल पण जर त्याचे व्यक्तिमत्त्व चांगले असेल तर स्त्रिया त्याच्यामध्ये नक्कीच रस दाखवतील.

महिलांना पुरुषांचे व्यक्तिमत्त्व आवडते. हा पुरुषाचा निरा गस चेहरा देखील असू शकतो जो स्त्रियांना आवडू शकतो. तुमचा ड्रेस खूप महाग नसला तरी चांगला असला पाहिजे पण तो परफेक्ट असला पाहिजे. 3,770 महिलांवर आधारित 2010 च्या अभ्यासात असे दिसून आले की महिलांना त्यांच्या वयापेक्षा मोठे पुरुष आवडतात.

तेव्हा मानसशास्त्रज्ञ यांनी सांगितले की, स्वाव लं बी महिलांना त्यांच्यापेक्षा बलवान आणि मोठे असलेले पुरुष आवडतात. तसे, आता हे देखील सिद्ध झाले आहे की स्त्री-पुरुष नाते संबं धात वयाचा फरक पडत नाही. त्याच वेळी, न्यू साउथ वेल्स विद्यापीठाच्या 2013 च्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की बहुतेक महिलांना स्वच्छ चेहरा, हलकी दाढी, जड दाढी किंवा पूर्ण दाढी असलेले पुरुष आवडतात.

यापैकी बहुतेक महिलांनी सांगितले की त्यांना हलकी दाढी असलेले पुरुष आवडतात. दयाळूपणा, सौम्य स्वभाव, तेहजीब आणि पुरुषांमधील काळजी घेण्याची वृत्ती देखील नाते संबं धातील स्त्रियांसाठी महत्त्वाची आहे. स्त्रियांना देखील आनंदी आणि इतरांना हसवणारे पुरुष आवडतात. पुरुषांच्या सेन्स ऑफ ह्युमरही महिलांच्या पसंतीच्या यादीत आहे. लक्षात ठेवा महिलांना काळजी घेणारे पुरुष अधिक आवडतात त्यामुळे त्यांची विशेष काळजी घ्या.

विशेषत: जेव्हा ती एखाद्या गोष्टीबद्दल दु:खी असते, अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला आपल्या मि ठीत घेऊन तिची का ळजी घेतली तर तिला खूप चांगले वाटेल. जेव्हा तुम्ही एखाद्याची जास्त काळजी घेता तेव्हा ती व्यक्ती नक्कीच तुमच्यावर जास्त प्रेम करू लागते.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button