जरा हटके

तुमची पत्नी से’क्सचे नाव घेताच दुर पळते का? मग या 5 गोष्टींचा अवलंब करा.

येथे तुम्हाला समजेल की तुमच्या पत्नीला तुमच्यासोब त काही काळ से’क्स करण्यात का रस वाटत नाही. से’क्स मुळे विवाह जिवंत राहतो. जेव्हा लग्नाचा नी र स भाग सुरू होतो, तेव्हा लैं’गिक आनंद आणि समाधा नाचे छोटे क्षण दोन्ही भागीदारांना पुढे जाण्याची आशा देतात पण जेव्हा तुमची पत्नी बे ड वर स्वारस्य दाखव त नाही तेव्हा काय होते? हे केवळ निराशाजनकच ना ही तर चिंताज नकही आहे. तुमच्या पत्नीला तुमच्यासो बत काही काळ से’क्स करण्यात का रस नाही हे सम जून घेऊ या.

तिला तुमची एखादी सवय आवडत नसेल – तुमची पत्नी कदाचित वैवाहिक जीवनात असमाधानी असेल. काहीत री तीला त्रास देत असेल आणि ते ततीला बेड वर तुमच्या पासून दूर नेईल. तुम्ही विचारल्यास कदाचि त तुमची पत्नी तुम्हाला याचे कारण सांगू शकेल. कदा चित त्यांना तुमची कोणतीही सवय आवडत नसेल किं वा आणखी काही मोठी समस्या असू शकते. ती कदा चित तुमच्याशी भावनिक सं बं ध अनुभवू शकणार नाही.

फो’रप्ले टाळणे- महिलांना फो’रप्ले आवडते, आणि जर तुम्ही ते टाळत असाल आणि थेट सं भो गा साठी जात असाल तर तुम्ही इथे मोठी चूक करत आहात. येथे अ से समजू नका की तुमच्या पत्नीला से’क्स नको आहे, परंतु तुम्ही तिला अधिक स्प र्श करावा अशी तिची इ च्छा आहे. तणाव आणि थकवा यांनी भरलेले शरीर – तुमची पत्नी कदाचित से’क्सच्या मूडमध्ये नसेल, कार ण ती ऑफिस आणि घरातील सर्व कामांनी थकली आहे. त्यामुळे से’क्स करण्याऐवजी रात्री विश्रांती घेणे तिला स्वाभाविक वाटते.

वेदनादायक सं’भोगाची भीती – तुमच्या पत्नीसाठी से’ क्स वेदनादायक असू शकतो. सं’भोग करताना तिला अस्वस्थ वाटू शकते. तुम्ही तिच्याशी संवाद साधू शक ता आणि विचारू शकता की से’क्स दरम्यान अधिक वंगण वापरले जाऊ शकते किंवा स्त्री रो ग तज्ञाकडे जाणे पुरेसे आहे. ते काहीही असले तरी चिंतेचा विषय आहे.

कंटाळवाणी से क्स पो झि श न – तुमच्या पत्नीला से ‘क्स मध्ये रस नसण्याचे आणखी एक संभाव्य कारण म्हणजे तिला से’क्सचा कंटाळा आला आहे. कदाचित तिला आता त्याच जुन्या पो झ मध्ये से’क्स करणे बोरिंग वाटत असेल. म्हणूनच से’क्स करताना तुम्ही नवीन से’क्स पो झि शन वापरावी किंवा तुम्ही तुमची फँ’टसीही पूर्ण करू शकता. हे तुम्हाला मदत करू शकते.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्याप र्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रका रची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर आपल्या ह्या पेजशी कनेक्टेड राहा, तसेच आपल्या मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पेजशी कनेक्टेड रहा, धन्यवाद

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button